Firma Sękpol Jan Kowal sp.j. pozyskała grant na transfer technologii

Początki firmy sięgają 1984 roku, kiedy obecny współwłaściciel firmy, a wówczas właściciel firmy Jan Kowal wykonywał listwy boazeryjne. Początkowo działał w wymiarze lokalnym i obsługiwał wyłącznie najbliższe miejscowości. Z czasem zwiększył zasięg działalności, jednak sytuacja polityczna oraz gospodarcza końca lat osiemdziesiątych zmusiły go do zamknięcia tego niewielkiego przedsiębiorstwa. W 1991 roku firma na nowo rozpoczęła swoją działalność, pozostając dalej w branży budowlanej. Wówczas po raz pierwszy pojawiła się nazwa SĘKPOL. Od 1997 roku firma zaczęła sukcesywnie zwiększać zaplecze produkcyjne – wykupiła w tym celu kolejne hale w Gręboszowie. W przedsiębiorstwie pracowało kilkunastu okolicznych stolarzy. Twarde, rzetelne podstawy branży rzemieślniczej, oraz upór pracowników pozwolił na szybki rozwój firmy. Początkowo głównym kierunkiem rozwoju firmy była produkcja ościeżnic drewnianych. W późniejszym okresie wdrożono produkcję drzwi zewnętrznych, a wychodząc naprzeciw nowym zapotrzebowaniem rynku zamieniono produkcję drzwi zewnętrznych na wewnętrzne. Obecnie głównym asortymentem produkcji są skrzydła drzwiowe, ościeżnice wewnątrzlokalowe, opaski i ćwierćwałki, akcesoria.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zwiększenie konkurencyjności na skutek znaczącego usprawnienia procesu zarządzania produkcją, w wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie technologii – inteligentnego rozwiązania informatycznego klasy ADS (Autonomous Decision System), opartego na sztucznej inteligencji, który w sposób autonomiczny będzie podejmował decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników i maszyn.

Wdrożenie systemu pozwoli Wnioskodawcy na optymalizowanie procesów produkcyjnych i uzyskiwanie w wyniku tej optymalizacji korzyści takich jak: wzrost wydajności pracy poszczególnych pracowników, znacząca redukcja kosztów zarządzania produkcją, optymalizacja planów produkcyjnych, skrócenie cyklu produkcyjnego. W przypadku firmy SĘKPOL kluczowe znaczenie również będzie miała elastyczna parametryzacja technologii, pozwalająca na przejście z produkcji masowej do niestandardowej, realizowanej w oparciu o indywidualne preferencje klienta


Pozostałe artykuły