Firma Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o. pozyskała grant na zakup innowacji procesowej

Przeważającym przedmiotem działalności Biura Projektów Budownictwa Sp. z o.o. jest szeroko pojęta działalność w zakresie architektury. Zakres działalności Spółki skupia się wokół realizacji: projektów, konsultingu i doradztwa oraz weryfikacja projektów na potrzeby inwestorskie i ubezpieczeniowe. Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest województwo świętokrzyskie. Siedziba firmy znajduje się w Kielcach.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest transfer technologii Architecture Engineering and Construction Collection – przeznaczonej do tworzenia trójwymiarowych projektów budowlanych

Kolekcja AEC to innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych liniowych i inżynierskich pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach BIM i CAD z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa. Kolekcja AEC składa się z oprogramowania i usług: 3ds Max; Advance Steel; AutoCAD; Autodesk Drive; Autodesk Rendering;  Civil 3D; Dynamo Studio; Fabrication CADmep; FormIt Pro; InfraWorks; Insight; Navisworks Manage; ReCap Pro; Revit.

 


Pozostałe artykuły