ELTRIM PROJEKT Sp. z o.o. z innowacją Autodesk

Eltrim Projekt  Sp. z o.o.  powstała w 2015 r. i jej specjalizacją jest działalność w branży budowlanej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych instalacji zewnętrznych.

Planowane przedsięwzięcie polega na zakupie i wdrożeniu licencji do technologii pod nazwą Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection. AEC to innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi dedykowanych do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych i inżynierskich, pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach: – BIM – modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling), – CAD – projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design) z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa.

Dzięki kolekcji AEC możliwe jest projektowanie budynków i infrastruktury, a także łatwiejsza ocena wykonalności projektu, założeń projektowych i kolizji już na wczesnym etapie.

Celem Projektu jest unowocześnienie, zmodyfikowanie, zoptymalizowanie i usprawnienie procesu świadczenia usług w zakresie projektowania i modelowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych wewnętrznych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych instalacji zewnętrznych.

 

 

 


Pozostałe artykuły