Umowa o powierzenie grantu na doradztwo dla ESPACO Joanna Cieplak

Dziś podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na doradztwo z firmą ESPACO Joanna Cieplak ze Strzyżowa.

Firma rozpoczęła swoją działalność w 2013 r. Zgodnie z kodem PKD działalności, firma zajmuje się produkcją pozostałych wyrobów z drewna, produkcją wyrobów z korka, słomy, materiałów używanych do wyplatania.

Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę ESPACO Joanna Cieplak z usług o charakterze technologicznym, niezbędnych do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży innowację procesową – nową metodę produkcji torebek drewnianych.  Skorzystanie z usług doradczych przez Wnioskodawcę wynika z braku posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia w zakresie transferu technologii na której oparty będzie nowy produkt oraz implementacji zmian wynikających z wdrożenia innowacji procesowej przedsiębiorstwa. Ponadto realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

Pozostałe artykuły