Doradztwo dla firmy IDDQD Mateusz Pierzchlewski

Właśnie podpisaliśmy umowę z firmą IDDQD Mateusz Pierzchlewski z Warszawy.

Zakres usług doradczych będzie obejmował szczegółową analizę innowacyjnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrażanej technologii.
Usługi doradcze pozwolą przygotować firmę do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii w zakresie: określenia racjonalnego sposobu wdrożenia technologii, zidentyfikowania potencjalnego grupy odbiorców innowacyjnej usługi, określenie ryzyka wdrożenia zakupionej technologii, zdefiniowania koncepcji rynkowej promocji produktów, analizy rynku.

W wyniku realizacji Projektu wnioskodawca wdroży innowację technologiczną dotyczącą stworzenia oprawek okularowych z wbudowanym glukometrem.
Okulary te będą stale monitorować poziom glukozy w organizmie osoby chorej na cukrzycę.

Gratulujemy Panu Mateuszowi!


Pozostałe artykuły