Dofinansowanie na zakup technologii dla firmy GSBK-2 BIURO KONSTRUKCYJNE

GSBK-2 Biuro Konstrukcyjne Sp. z o.o.  powstało w 2017 r. i prowadzi działalność w branży budowlanej: świadczy usługi projektowe oraz doradcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W ofercie firmy znajdują się usługi  opracowywania projektów technicznych konstrukcji (od koncepcji do projektów wykonawczych), opracowywania ekspertyz stanów technicznych konstrukcji istniejących budynków, opracowywania opinii technicznych dla konstrukcji budynków projektowanych oraz istniejących, optymalizacji rozwiązań technicznych mających na celu skrócenie czasu wykonywania budynków oraz optymalizacji ekonomicznych projektów.

Planowane przedsięwzięcie polega na zakupie i wdrożeniu licencji do technologii pod nazwą Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection. AEC to innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi dedykowanych do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych i inżynierskich, pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach: – BIM – modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling), – CAD – projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design).

Kolekcja AEC jest stale rozwijana i zawiera najnowsze osiągniecia technologiczne wykorzystywane przy projektowaniu w standardzie BIM (technologia BIM opiera się na elektronicznym zapisie pełnej wiedzy i danych dotyczących obiektu budowlanego, w celu ich użycia przy projektowaniu, budowie i późniejszym użytkowaniu obiektu).

 

 

 


Pozostałe artykuły