BD Group sp. z o.o. otrzyma grant na transfer technologii

BD Group sp. z o.o. to firma, która oferuje usługi z zakresu projektowania: instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,  kotłowni i węzłów cieplnych, instalacji grzewczych wodnych, instalacji grzewczych parowych, instalacji wody schłodzonej, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji pomp ciepła, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, instalacji przemysłowych, sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Firma oferuje także wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych, pomiarów sprawności działania instalacji wentylacji mechanicznej, ekspertyz technicznych z zakresu instalacji sanitarnych. Ponadto w ofercie znajduje się kompleksowa realizacja projektów obejmującą branże architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest nabycie licencji technologii Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych.

Technologia Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection to unikalne i kompletne rozwiązanie dla branży budownictwa. Technologia stanowi kolekcję narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych oraz stworzenie ich cyfrowego brata. Zestaw narzędzi uwzględnia możliwość stworzenia wizualizacji produktu, przeprowadzenia symulacji zarówno funkcjonalnej jak i strukturalnej działania budynku/produktu oraz zawiera podstawowe narzędzia komunikacyjne pozwalające na pracę grupową, co jest istotne ze względu na specyfikę usług projektowych oferowanych przez Wnioskodawcę . Opisywany zestaw narzędzi powala na pełną analizę architektoniczną i inżynierską oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz technicznoruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAE/PDM zgodnie z innowacyjną ideologią BIM (Building lnformation Modeling) czyli koncepcją modelowania informacji o budynku. Zestaw narzędzi zawiera między innymi oprogramowanie: Revit, Civil 3D, lnfraworks, AutoCAD, Navisworks Manage, 3DSMax, Recap Pro, Advance steel, Fabrication CADMEP, lnsight, Structural Bridge Design, Dynamo Studio, Formit Pro, Robot Structural Analysis Professional, Vehicle Tracking, Autodesk Rendering i Autodesk Drive.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły