Grant na doradztwo dla firmy 5ID Sp. z o.o.

Podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na doradztwo z firmą 5ID Sp. z o.o. z Katowic.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży innowację produktową – system do zarządzania nieruchomościami, stanem technicznym obiektu w dowolnym czasie i miejscu. Skorzystanie z usług doradczych przez Wnioskodawcę wynika z braku posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia w zakresie transferu technologii na której oparty będzie nowy produkt oraz implementacji zmian wynikających z wdrożenia innowacji procesowej przedsiębiorstwa.

Ponadto realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji.

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu!
Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Granty na transfer technologii”:
siecotwartychinnowacji.pl

Pozostałe artykuły