Grantobiorcy

L.p.Numer umowyNazwa GrantobiorcyTytuł projektuData zawarcia umowyKwota grantu (zł)Czas trwania umowy
1.SOI/TT/1/2018SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.Ulepszenie usługi satelitarnego monitoringu pionowych przemieszczeń terenu i obiektów infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii stabilnych rozpraszaczy05.04.2018172 000,0001.04.2018 - 31.07.2018
2.SOI/TT/2/2018Lekta AI Sp. z o. o.Zakup przez spółkę Lekta AI licencji na System Automatycznego Rozpoznawania Mowy w celu podniesienia innowacyjności oraz skrócenia czasu tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise16.06.2018856 040,0001.06.2018 - 30.11.2018
3.SOI/TT/3/2018PROFILEX Jerzy MalickiPozyskanie technologii odlewania precyzyjnych wyrobów jubilerskich z platyny dla firmy Profilex10.12.2018392 920,0001.11.2018-30.04.2019
4.SOI/TT/1/2019Metering Anna ModerZakup i wdrożenie do zasobów Firmy METERING "Technologii interaktywnej mapy odczytowej" z wodomierzy i modułów radiowych dla przedsiębiorstw wodociągowych i gmin13.02.2019277 310,0001/01/2019-31/12/2019
WordPress Themes