Grantobiorcy

Nazwa Grantobiorcy – numer umowy Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota grantu (zł) Czas trwania umowy
SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.
– SOI/TT/1/2018
Ulepszenie usługi satelitarnego monitoringu pionowych przemieszczeń terenu i obiektów infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii stabilnych rozpraszaczy 05.04.2018 172 000,00 01.04.2018
31.07.2018
Lekta AI Sp. z o. o.
– SOI/TT/2/2018
Zakup przez spółkę Lekta AI licencji na System Automatycznego Rozpoznawania Mowy w celu podniesienia innowacyjności oraz skrócenia czasu tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise 16.06.2018 856 040,00 01.06.2018
30.11.2018
PROFILEX Jerzy Malicki
– SOI/TT/3/2018
Pozyskanie technologii odlewania precyzyjnych wyrobów jubilerskich z platyny dla firmy Profilex 10.12.2018 392 920,00 01.11.2018
30.04.2019

 

Lista Projektów spełniających kryteria formalne I i II stopnia i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu 1/2017
I Lista Projektów zakwalifikowanych do podpisania umowy o powierzenie grantu w ramach konkursu 1/2017
II Lista Projektów zakwalifikowanych do podpisania umowy o powierzenie grantu w ramach konkursu 1/2017
Lista Projektów spełniających kryteria formalne I i II stopnia i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/2018
Informacja o wyniku oceny formalnej Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w ramach II rundy Konkursu 2/2018
Lista Projektów spełniających kryteria formalne I i II stopnia i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/2018 (runda III)
Lista Projektów zakwalifikowanych do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach I rundy konkursu nr 2/2018
Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach IV rundy konkursu nr 2/2018