Wystartował nowy konkurs na transfer technologii – dowiedz się, co się zmieniło

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z Mazowsza mogą zakupić dla swojej firmy technologię lub licencję na technologię za 20% jej wartości. Jeszcze korzystniejszą opcję mają właściciele przedsiębiorstw z pozostałych województw. Dla nich realny koszt zakupu to jedynie 15% wartości technologii, w którą chcą zainwestować. Wszystko to w ramach pomocy de minimis.

W dalszym ciągu przedsiębiorcy mogą korzystać również z grantów w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, w ramach której wysokość dofinansowania uzależniona jest od mapy pomocy regionalnej.

Tak korzystne warunki refinansowania inwestycji są możliwe dzięki projektowi Agencji Rozwoju Przemysłu SA – Sieć Otwartych Innowacji. Projekt daje szansę mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom na zakup dostępnych na rynku innowacyjnych technologii, których wartość zwykle przekracza możliwości MŚP.

Pomoc de minimis: refinansowanie nawet 85% wartości technologii

Od kwietnia właściciele MŚP ze wszystkich województw (poza mazowieckim) mogą zrefinansować 85% wartości wybranej technologii, a przedsiębiorcy z Mazowsza – 80%. Dla warszawskiego przedsiębiorcy, który prowadzi średniej wielkości firmę, to skok z 20 do 80% w porównaniu z regulaminem poprzedniej edycji konkursu. Zmiana dotyczy wsparcia finansowego, które przedsiębiorcy mogą uzyskać, ubiegając się o pomoc de minimis.

Granty o wartości nawet ponad 800 tysięcy złotych

Maksymalna wartość grantu, który przedsiębiorca może pozyskać w ramach pomocy de minimis, to 200 tys. euro (ok. 850 tysięcy złotych w zależności od kursu euro). Należy jednak pamiętać, że do limitu 200 tys. euro dla danego przedsiębiorcy wliczają się wszystkie środki, które w ramach pomocy de minimis otrzymał w ciągu poprzednich 3 lat. Tak więc wartość każdego z przypadków pomocy otrzymanej w tym okresie pomniejsza wartość potencjalnego grantu.

Powyższe zmiany mają niebagatelne znaczenie dla potencjalnych grantobiorców. Dlaczego? – Od teraz firma z Warszawy, która chciałaby uzyskać dofinansowanie na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie o wartości 250 tys. zł, będzie mogła wnioskować o 200 tys. zł. W ubiegłej edycji konkursu ten sam przedsiębiorca mógł liczyć w przypadku tej samej inwestycji na dofinansowanie w wysokości jedynie 50 tys. zł. – tłumaczy Andrzej Domański.

Korzyści z tych zmian odczują nie tylko przedsiębiorcy z Mazowsza. Firma z Poznania czy Wrocławia, ubiegając się o grant w formie pomocy de minimis, w ramach nowego konkursu może uzyskać dofinansowanie na poziomie 80% wartości technologii, którą chce zakupić. Oznacza to, że przy inwestycji o wartości 250 tys. zł. otrzyma dotację większą o prawie 100 tys. – wcześniej ta sama firma niezależnie od rodzaju pomocy (de minimis czy regionalnej) mogła otrzymać dofinansowanie na maksymalnym poziomie 45%.

Andrzej Domański zaznacza, że aby możliwy był tak wysoki poziom dofinansowania, wniosek musi dotyczyć wsparcia w ramach pomocy de minimis. – W przypadku grantów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej intensywność wsparcia pozostaje bez zmian – dodaje.

Wprowadzenie minimalnej kwoty dofinansowania  

Zwiększając skalę finansowania, wprowadzono dodatkowo nowe kryterium konkursowe – minimalną wartość dofinansowania technologii, którą przedsiębiorca może nabyć w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji w wysokości 150 tys. złotych.

– Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie minimalnej kwoty dofinansowania ograniczy liczbę składanych wniosków, ale należy zwrócić uwagę na kompleksowość zmian. Co prawda zostanie zwiększona minimalna kwota dofinansowania, ale przedsiębiorcy zyskają szanse otrzymania pomocy de minimis na wyższym poziomie – mówi Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.   

W tym przypadku nie bez znaczenia jest również finansowa efektywność projektu. Koszt weryfikacji każdego składanego wniosku jest mniej więcej taki sam. Chodzi więc o wyeliminowanie możliwości składania relatywnie małych wniosków, których ocena oraz proces rozliczenia są zbyt kosztowne w stosunku do wartości projektu.

O formach wsparcia dla przedsiębiorców, tj. pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej, można się dowiedzieć z artykułu na ten temat w naszej bazie wiedzy.


Pozostałe artykuły