Transferuj z głową – gdzie szukać innowacyjnych rozwiązań?

Skoro wiecie już z poprzednich artykułów naszej bazy wiedzy, w jaki sposób wyceniać wartości niematerialne i prawne oraz czym jest umowa warunkowa (odpowiednia w procesie transferu technologii), warto zadać kolejne fundamentalne pytanie – gdzie szukać innowacji, które pomogą wypracować przewagę konkurencyjną i rozwijać biznes?

Źródeł wiedzy o dostępnych technologiach jest bardzo dużo. W poniższym artykule poznasz niektóre z nich, które z całą pewnością możemy zarekomendować.

Platforma Transferu Technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowała specjalne narzędzie dla osób poszukujących wiedzy o innowacyjnych zasobach. To Platforma Transferu Technologii (PTT) – internetowy serwis, który gromadzi aktualne informacje na ten temat. Wśród dostępnych tam danych są propozycje tzw. dawców technologii, czyli podmiotów, które chcą udostępniać swoje innowacyjne technologie i produkty. Dawcami technologii mogą być przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu (centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne itd.). Z tych zasobów mogą korzystać biorcy technologii, czyli na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrażać technologię w swojej działalności. Aby wyszukać interesujące ich rozwiązanie, mogą przeszukać informacje dostępne w zakładce Baza zasobów. Jest to łatwiejsze dzięki możliwości filtrowania wyników. Można wybrać innowacje ze względu na: przydział do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (o tym, czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje, przeczytasz w tym miejscu), rodzaj dawcy, preferowany sposób komercjalizacji (m.in. wykup praw własności lub licencji) lub formę ochrony (m.in. patent lub wzór użytkowy).

Przedsiębiorca nie musi codziennie odświeżać nowych rekordów w bazie w nadziei, że kiedyś trafi na poszukiwaną technologię. Platforma umożliwia biorcom technologii umieszczanie ogłoszeń, w których mogą dokładnie określić, czego oczekują od rynku innowacji. Dzięki temu mogą liczyć na podniesienie własnego poziomu technologicznego, otrzymać informacje o nowatorskich rozwiązaniach i wsparcie w zakresie definiowania potrzeb technologicznych czy pozyskania dofinansowania na zakup licencji lub prawa własności do technologii.

– W odpowiedniej komunikacji między stronami procesu innowacji pomagają nasi brokerzy, którzy pełnią funkcję koordynatorów transferu technologii – zaznacza Marzena Wydryszek, Manager of Technology Broker Team w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Co ciekawe, jednym z ich zadań jest ukierunkowywanie działań dawców na opracowanie takich rozwiązań, których potrzebują biorcy. Może się zatem okazać, że rozwiązanie, którego bezskutecznie szuka małe przedsiębiorstwo, jest w stanie stworzyć jedna z firm, które są w naszej bazie.

Dostęp do zasobów Platformy Transferu Technologii jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej PTT.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienie Spółek Celowych

Uczelnie i uniwersytety są dobrym źródłem innowacyjnych technologii. By lepiej komunikować się między sobą i otoczeniem zewnętrznym, Centra Transferu Technologii z wielu polskich jednostek połączyły się w ramach Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Ich dobrowolne zrzeszenie, które jest odpowiedzialne za działania związane z komercjalizacją własności intelektualnej. Do założycieli powstałego w 2015 roku PACTT należą Centra Transferu Technologii takich uczelni, jak: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Do grona uczelni należących do PACTT sukcesywnie dołączają kolejne podmioty. Obecnie jest ich ponad sześćdziesiąt.

Ważnym punktem jest komercjalizacja badań naukowych. Dlatego organizacja skupia się na współpracy z biznesem. Dzięki formule ONE-STOP SHOP firma, która zgłosi się do PACTT, może liczyć na to, że zajmie się nią oddelegowany do tego zadania broker. Zbierze on od członków porozumienia odpowiednie informacje na temat dostępnych innowacji, a od firm – zapotrzebowanie na konkretne rozwiązania.

Podobne cele do PACTT ma kolejna organizacja, czyli Porozumienie Spółek Celowych. Powstałe w 2014 roku PSC skupia obecnie ponad 20 podmiotów ze świata nauki, którymi są spółki celowe jednostek naukowych. W założeniu jest to platforma komunikacji między nauką a biznesem. W ramach porozumienia dokonuje się współpraca między innowacyjnymi podmiotami, które są gotowe, by wdrażać naukowe technologie. Dlatego do porozumienia może zgłosić się potencjalny biorca technologii poszukujący rzetelnej wiedzy o dostępnych w świecie nauki technologiach.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

Innym przykładem innowacyjnego HUB-a jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce łączące ośrodki zajmujące się tematyką innowacji. Stowarzyszenie skupia się na tworzeniu środowiska otoczenia biznesu. Można więc powiedzieć, że lista członków SOOiP dostępna na ich stronie internetowej jest już sama w sobie pewną bazą instytucjonalnych źródeł innowacji, dzięki czemu firmy mogą łatwiej nawiązać z nimi kontakt i podjąć współpracę brokerską. SOOIP może pomóc przedsiębiorcom, wskazując tych członków stowarzyszenia, którzy zajmują się dziedziną poszukiwaną przez firmę.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Rozwiązaniem stworzonym pod potrzeby biznesu jest m.in. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ, która skupia w sobie polskie instytuty badawcze. Daje to łącznie ok. ośmiu tysięcy pracowników naukowych, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Przedsiębiorcy mogą pozyskiwać rozwiązania, które wspomogą ich biznes i – dzięki temu – stymulować rozwój firmy. Ważne do podkreślenia jest to, że innowacje tworzone w ramach sieci mają z założenia odpowiadać potrzebom biznesu, a działalność instytucji zrzeszonych w jej ramach koordynuje Centrum Łukasiewicz. Dzięki zaangażowaniu do współpracy specjalistów do spraw marketingu, własności intelektualnej, public relations, a także znających biznesowe realia ekonomistów i analityków, rozwiązania tworzone przez naukowców są skuteczniej komercjalizowane.

POL-on

Dla przedsiębiorcy, który szuka informacji o innowacjach, których źródłem są uczelnie i uniwersytety, dobrym rozwiązaniem jest zalogowanie się do bazy POL-on. To system, w którym zbierane są informacje o nauce i szkolnictwie wyższym. Z punktu widzenia przedsiębiorcy najciekawsze mogą okazać się dane dotyczące naukowych wynalazków. W POL-on zbierane są bowiem zarówno dane na temat otrzymanych patentów, zgłoszonych wynalazków, praw ochronnych i autorskich, jak również już wdrożonych technologii i produktów oraz wyników badań. Jest to zatem źródło aktualnej wiedzy na temat osiągnięć jednostek naukowych – zwłaszcza, że pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Warto wspomnieć też o miejscach, w których można znaleźć informacje o patentach, wzorach użytkowych i przemysłowych. Te wartości niematerialne i prawne, które opisaliśmy w jednym z tekstów naszej bazy wiedzy, stanowią wartość intelektualną, która może być przedmiotem transferu technologii. Najbardziej naturalnym miejscem, w którym należy szukać ich aktualnego zestawienia, jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Korzystając z narzędzi dostępnych na stronie internetowej, można znaleźć innowacyjne rozwiązania za pośrednictwem wyszukiwarki, określając rodzaj bazy (np. patenty lub wzory użytkowe), słowa kluczowe oraz inne atrybuty wyszukiwania. Na stronie UPRP dostępne jest także wyszukiwanie strukturalne i zaawansowane, które uwzględniają bardziej szczegółowe kryteria poszukiwania. Szczegółowe dane na temat wynalazków i wzorów pozwalają przedsiębiorcom na bezpośredni kontakt z właścicielem technologii.

Esp@cenet i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Ponieważ innowacje nie ograniczają się jedynie do polskiego rynku, warto wiedzieć, gdzie szukać informacji o dostępnych patentach w Europie. Do tego służą takie bazy jak Esp@cenet – serwis powstały przy współpracy z European Patent Office, skupiający w swoich bazach blisko 90 milionów patentów.

Podobną rolę pełni też Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Na stronie internetowej można znaleźć bazę objętych ochroną wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Podobnie jak w przypadku Esp@cenet, można je znaleźć za pośrednictwem udostępnionej wyszukiwarki, a dostępne dane – imiona i nazwiska wynalazców oraz firmy zgłaszającej – mogą pomóc w kontakcie z właścicielem technologii.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich rzetelnych źródeł wiedzy o innowacjach, jest jednak swoistym kierunkowskazem, który pokazuje możliwe ścieżki poszukiwania informacji na temat dostępnych technologii. Warto pamiętać, by zawsze oceniać źródła pod kątem rzetelności i aktualności.

Linki do źródeł:


Pozostałe artykuły