Podsumowanie 2019 roku: Granty na specjalistyczne oprogramowanie, ekoinnowacje oraz polskie technologie w kosmosie (infografika)

Ponad 5,4 miliona złotych dla 29 polskich firm – to bilans 2019 roku projektu Sieć Otwartych Innowacji prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Pieniądze zostały przeznaczone na doradztwo i transfer technologii. Najbardziej atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw okazała się możliwość pozyskania dofinansowania na specjalistyczne oprogramowanie.

Polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą występować o dofinansowanie zakupu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wszystko w ramach unijnego projektu Sieć Otwartych Innowacji, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Granty są przyznawane na zakup know-how, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych lub ich zgłoszenia, a także na prawa autorskie do specjalistycznego oprogramowania, prawa do chronionych gatunków roślin i topografii układów scalonych. Wykorzystanie dostępnych na rynku innowacji to dla małych i średnich firm, których np. nie stać na własne działy B+R, szansa na szybki rozwój.

31 dofinansowanych wniosków

W 2019 roku do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wpłynęły 74 wnioski o przyznanie grantu na transfer technologii. Do końca roku z 9 przedsiębiorcami z tej grupy podpisano umowy na granty (umów podpisano w sumie 10, ponieważ z jednym z przedsiębiorców podpisano 2 umowy). Z nadzieją na pozytywną ocenę oczekuje ciągle 55 pozostałych wnioskodawców. Ponadto 17 firm skorzystało też z doradztwa technologicznego, a 3 uzyskały pomoc w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

W 2019 r. podpisaliśmy 10 umów na transfer technologii na łączną kwotę dotacji ok. 3 mln zł. Ale to dopiero początek mówi Andrzej Domański, zastępca kierownika projektu Sieć Otwartych Innowacji. Przewidujemy, że spośród wniosków, które zostały złożone do końca grudnia 2019 roku, podpiszemy jeszcze od 25 do 30 umów. Co więcej, nabór cały czas trwa, a zainteresowanie projektem systematycznie rośnie dodaje.

Energooszczędne budownictwo i automatyzacja procesów technologicznych najpopularniejszymi KIS wśród wnioskodawców

„Inteligentne i energooszczędne budownictwo” to Krajowa Inteligentna Specjalizacja, której w minionym roku dotyczyło najwięcej wniosków składanych w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. Firmy działające w tej branży złożyły łącznie 22 aplikacje, co zaowocowało podpisaniem 3 umów. Niemal równie popularna okazała się „Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych” (18 wniosków). Ostatecznie ARP S.A. przyznała granty 2 firmom, które ubiegały się o dofinansowanie pomysłów związanych z automatyzacją. Również po 2 umowy podpisano z przedsiębiorcami, którzy zamierzają wprowadzić nowe rozwiązania w dziedzinach „Gospodarka o obiegu zamkniętym woda, surowce kopalne, odpady” i  „Zdrowe społeczeństwo.

Duże zainteresowanie grantami na oprogramowanie

Z analizy składanych wniosków wynika, że firmy bardzo chętnie aplikują o dofinansowanie licencji na specjalistyczne oprogramowanie. Warto wymienić chociażby przykład podlaskiego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego Holmed-Uzdrowisko, który otrzymał grant na zakup oprogramowania do zarządzania placówką i monitorowania bezpieczeństwa pacjentów.

Inny przykład to firmy Tacakiewicz Ferma Kresek z Poznania i UCEES z Krakowa. Dzięki dofinansowaniu mogły wdrożyć oprogramowanie BIM (ang. Building Information Modeling). Służy ono do modelowania informacji o projekcie budowlanym, co pozwala w łatwiejszy sposób kontrolować jego koszty, a także planować kolejne etapy budowy i zarządzania obiektem.

Z kolei spółka SIGMA S.A. zajmująca się produkcją maszyn i kompleksowych technologii dla przemysłu wydobywczego, technologii przetwarzania odpadów i energetyki, otrzymała grant na zakup oprogramowania Product Design and Manufacturing Collection. Inwestycja pozwoli na pełną analizę inżynierską, a także wykonanie dokumentacji projektów w zintegrowanych narzędziach CAD/CAM/CAE/PDM.

Andrzej Domański, zastępca kierownika projektu Sieć Otwartych Innowacji, zauważa, że ta tendencja jest zbieżna z przewidywaniami. Wiąże się to z tym, że w ramach projektu SOI nie ma możliwości pozyskania dotacji na część wdrożeniową inwestycji. Jest za to przestrzeń na pozyskanie finansowania pomysłów, których wdrożenie nie wiąże się z dużymi nakładami. W tym kontekście zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych do świadczenia usług, narzędzi do automatyzacji procesów, również w relacji z klientami, czy zakup specjalistycznego oprogramowania służącego pracownikom firmy do unowocześnienia swojej pracy, idealnie pasują do projektu Sieć Otwartych Innowacji przekonuje Domański.

Nie widać tego jeszcze w umowach już podpisanych, ale na podstawie wniosków, które przechodzą, widzimy również pozytywne tendencje związane z technologiami Big Data czy technologiami wykorzystującymi specjalistyczne algorytmy obliczeniowe do zwiększenia efektywności świadczonych usług. Bardzo się cieszymy z tego trendu również w kontekście wchodzenia w epokę Przemysłu 4.0, do czego mam nadzieję nasz projekt będzie się przyczyniał podsumowuje.

Aktywny system monitorowania sieci wodociągowych przyczyni się do skuteczniejszej ochrony środowiska

Dofinansowanie przyznano też firmie Metering, której działalność może przyczynić się do ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej dzięki aktywnemu systemowi monitorowania przy użyciu systemu radiowego odczytu wodomierzy. Gminy i zakłady wodociągowe będą mogły dzięki temu z dużo większą dokładnością monitorować i analizować dobowe zużycie wody. W ten sposób osoby zarządzające siecią wodociągową mogą poznać jej dokładną charakterystykę i wprowadzić odpowiednie zmiany. Więcej o tym, jak dzięki projektowi Sieć Otwartych Innowacji zwiększyła swoją skuteczność, dowiecie się z artykułu w naszej bazie wiedzy.

Polskie technologie podbijają kosmos

ARP S.A. w ubiegłym roku w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji wsparła też wrocławską firmę SatRevolution działającą w przemyśle kosmicznym. Zakupione w ten sposób oprogramowanie Album Designer 19 inżynierowie tej spółki wykorzystują przy wytwarzaniu komponentów do produkcji satelitów. Firma umieściła już w przestrzeni kosmicznej satelity Światowid i KrakSAT i realizuje we współpracy z Centrum Kosmicznym Uniwersytetu w Grenoble projekt AMICal Sat. Do 2027 roku SatRevolution planuje stworzenie pierwszej polskiej konstelacji. Zadaniem 1024 satelitów ScopeSat będzie obrazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym, co przyda się m.in. w transporcie i zarządzaniu kryzysowym.

Pełna lista firm, które w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji otrzymały granty na transfer technologii i doradztwo wraz z przyznanymi kwotami dofinansowania i czasem trwania projektów, znajduje się na podstronie Czym jest SOI?.

Nie czekaj, złóż wniosek o dofinansowanie i skorzystaj z wiedzy innych

Bez współpracy instytucji naukowych i przedsiębiorców w zakresie wymiany doświadczeń i technologii we współczesnym świecie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom trudno jest rozszerzać swoją działalność i zdobywać nowe rynki. Z tego powodu warto się zastanowić, jakie elementy opłaca się usprawnić w działalności firmy. W tym celu można skorzystać z wiedzy brokera. Zachęcamy też do zapoznania się z poradami w naszej bazie wiedzy, w której dowiecie się m.in. jakie są poziomy gotowości technologicznej (TRL). Z kolei w artykule „Nie bądź sknerą dziel się wiedzą” znajdziecie praktyczne przykłady zastosowania transferu wiedzy, które mogą stanowić cenną inspirację do wprowadzania zmian we własnym przedsiębiorstwie.

Dzielenie się doświadczeniem jest istotnym elementem rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Transfer technologii jest kluczowym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Projekt Sieć Otwartych Innowacji umożliwia częściowe dofinansowanie inwestycji dotyczących innowacyjnych rozwiązań, które warto wprowadzić we własnej firmie.

Przypominamy, że podczas ubiegłorocznego Forum Liderów Innowacji w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła 21 listopada Międzynarodowym Dniem Transferu Technologii. Data ta wiąże się z wieloma przełomowymi odkryciami naukowymi i wynalazkami takimi jak fonograf, poczta elektroniczna czy teoria względności Alberta Einsteina.


Pozostałe artykuły