Vademecum transferu technologii Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Na początku grudnia ukazała się nowa pozycja Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Vademecum transferu technologii” autorstwa Jacka Wawrzynowicza, Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP (CIiTT UPP).

Publikacja stanowi propozycję przedstawienia istotnych aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z procesem generowania innowacji w relacji uczelnia wyższa – przedsiębiorca.

Jak mówi sam autor „Vademecum zostało opracowane w celu przybliżania aspektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych pracownikom, doktorantom i studentom naszego Uniwersytetu oraz innych uczelni wyższych, propagowania dobrych praktyk z zakresu transferu technologii wśród przedsiębiorców jako potencjalnych nabywców innowacyjnych technologii a także władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu wspomagających wdrażanie nowych technologii”. 

Celem Vademecum jest przybliżenie ogólnej wiedzy dotyczącej procesu tworzenia innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu transferu technologii, na który składają się komercjalizacja wyników B+R z uczelni wyższych oraz ich wdrażanie do gospodarki.

Publikacja opracowana została w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizowanego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

POBIERZ VADEMECUM

 

*Źródło: https://skylark.up.poznan.pl/aktualno-ci/vademecum-transferu-technologii

Pozostałe artykuły