Transfer technologii: Europrojekt Gdańsk S.A.

Działalność spółki Europrojekt Gdańsk S.A.opiera się na dostarczaniu usług projektowych, eksperckich i doradczych. Spółka specjalizuje się w kompleksowych realizacjach projektów infrastrukturalnych z zakresu dróg, mostów, tuneli i kolei. Wykonuje również projekty hal, obiektów inżynierskich, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Europrojekt współpracuje i doradza klientom od chwili narodzin pomysłu do momentu oddania obiektu do użytkowania.

Głównym celem firmy jest wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności projektowej aby być liderem na rynku oraz poszerzanie kontaktów i rozwój współpracy z kontrahentami zagranicznymi oraz krajowymi. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu jest wdrożenie rozwiązań obszaru BIM do organizacji.

W ramach projektu, spółka skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie oprogramowania Autodesk AEC Collection w celu zwiększenia efektywności i możliwości oferowanych usług na rynku krajowym i zagranicznym. Zaplanowane zakupy pozwolą na dynamiczny rozwój i wzrost konkurencyjności firmy zarówno na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wprowadzana technologia to zestaw nowatorskich narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego w zakresie obiektów inżynierskich, kubaturowych oraz liniowych. Ma ona znaczenie dla zharmonizowania procesów projektowych branży budowlanej, a także zapoczątkowanie funkcjonowania w obszarze tzw. Budownictwa cyfrowego. Pakiet programów Technologii Architecture Engineering and Construction Collection zapewnia kompleksowe podejście do przebiegu procesu budowlanego, a także cyfryzację procesów projektowo-wykonawczych.

Używanie oprogramowania podniesie kwalifikacje personelu, zwiększy produktywność w obliczu znanej rynkowej przeszkody w postaci trudności z dostępem do specjalistów. Konsekwentnie uzyskana większa produktywność natomiast wpłynie na większą konkurencyjność na rynku
i uzyskanie wzrostu rentowności przy kształtującym się niższym poziomie cen projektów.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły