Transfer technologii dla PHU Technomex Sp. z o.o.

Podpisaliśmy kolejną umowę na transfer technologii!

Tym razem gratulujemy firmie PHU Technomex  Sp. z o.o., która jest jednym z trzech liderów na rynku wśród producentów wyrobów medycznych działających w obszarze innowacyjnej rehabilitacji i obiektywnej diagnostyki. Spółka ta jako pierwsza wprowadziła na rynek polski diagnostykę izokinetyczną oraz roboty rehabilitacyjne II i III generacji.

Dofinansowanie dotyczy zakupu i wdrożenia patentów w obszarze nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnego, mechatronicznego, urządzenia do reedukacji chodu oraz pionizacji, wspomagającego rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie do wdrożenia i produkcji, a następnie wprowadzenie na rynek w ramach działalności przedsiębiorstwa.


Pozostałe artykuły