Transfer i wdrożenie innowacyjnych technologii w Infra Project sp. z o.o.

Infra Project sp. z o.o. to firma zajmująca się świadczeniem usług w zakresie: wykrywania sieci i urządzeń należących do uzbrojenia podziemnego; prac geodezyjnych; sporządzania projektów z zakresu inżynierii lądowej; sporządzania projektów domów jednorodzinnych oraz innych obiektów budownictwa kubaturowego: nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa technicznego.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest transfer i wdrożenie innowacyjnej technologii tj. kolekcji oprogramowania z zakresu architektury i budownictwa Architecture Engineering and Construction Collection. Zakup ww. kolekcji oprogramowania ma na celu zwiększenie zdolności firmy do świadczenia innowacyjnych usług projektowych w budownictwie drogowo – kolejowym oraz kubaturowym.

Architecture Engineering and Construction Collection to zintegrowane narzędzie BIM do projektowania budynków, infrastruktury komunalnej i prac budowlanych. Jest to kompleksowe narzędzie do modelowania informacji o budynku (BIM). Bazowym programem technologii jest AutoCAD, służący do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej. W skład pakietu oprogramowania wchodzi m.in.: Revit, Civil 3D; 3ds Max; Navisworks; AutoCAD; API. – Recap Pro;  Fabrication CADMEP; Dynamo Studio; Formit Pro; Robot Structural Analysis; Vehicle Tracking; Autodesk Rendering; Autocad Raster Design. AEC Collection jako kompleksowe narzędzie pozwala na wykonanie pełnej analizy architektonicznej oraz inżynieryjnej przy jednoczesnym wykonaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji techniczno-ruchowej. Dzięki temu możliwe jest zaoferowanie potencjalnym klientom pełnego pakietu usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznej budynków, placów, dróg, mostów etc.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły