System – Barosz Gwimet sp. z o. o. z grantem na transfer technologii klasy Smart Factory

Spółka SYSTEM-BAROSZ GWMIET została założona w 1998 roku, natomiast korzenie działalności firmy sięgają połowy lat 80. XX wieku. W 1984 roku Stanisław Barosz rozpoczął działalność polegającą na świadczeniu usług obróbki mechanicznej dla przemysłu górniczego. Obecnie Spółką zarządzają synowie Dawid Barosz (Prezes Zarządu) i Piotr Barosz (Wiceprezes Zarządu).

Przedmiotem działalności Spółki są: 

  1. Seryjna produkcja części samochodowych przy użyciu procesów obróbki mechanicznej CNC i obróbki cieplnej CNC – jest to działalność przeważająca,
  2. Produkcja maszyn do obróbki plastycznej końcówek rur (kalibrownice), przecinarek do rur, przyrządów i narzędzi,
  3.  Spawane konstrukcje stalowe – budowlane i przemysłowe.

 

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup inteligentnego systemu zarządzania produkcją klasy Smart Factory, który będzie samodzielnie i bezpośrednio sterował produkcją. System bez udziału planistów oraz osób dozoru bezpośredniego na halach produkcyjnych będzie podejmował optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych.

IPOsystem to zaawansowany, inteligentny system zarządzania produkcją klasy Smart Factory (Inteligentna Fabryka), który samodzielnie i bezpośrednio steruje dowolnym rodzajem produkcji. System w oparciu o algorytmy wąskiej sztucznej inteligencji (Narrow Artificial Intelligence), bez udziału planistów oraz osób dozoru bezpośredniego na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. System na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych, system bezzwłocznie (w przeciągu kilku sekund) wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Każdy pracownik po zgłoszeniu się do systemu otrzymuje natychmiast polecenie wykonania operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania. Uzyskuje się w ten sposób sterowanie produkcją z najefektywniejszą ścieżką realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników i maszyn.


Pozostałe artykuły