Sensi Labs sp. z o.o. wdroży platformę technologiczną wspomagającą proces projektowania AR

Sensi Lab sp. z o.o. to firma specjalizująca się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań i systemów oprogramowania i komplementarnych usług dla szerokiej grupy klientów biznesowych, operujących w różnych branżach i we wszystkich segmentach rynku. Firma realizuje również innowacyjne rozwiązania dla start-up’ów, wyższych uczelni oraz sektora finansowego.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest wdrożenie platformy technologicznej, łączącej elementy SDK i programistycznego framework’u, zawierającej jak najszerszy zestaw bibliotek programistycznych, komponentów technologicznych i narzędzi optymalizujących procesy projektowania aplikacji rozszerzonej rzeczywistości.

Rozwiązanie EO/ENGINE jest to wieloplatformowy silnik AR, który dostarcza najszerszego zakresu funkcji wymaganych przez programistów do tworzenia aplikacji pozwalających na umieszczenie wirtualnych obiektów, w tym modeli 3D i innych treści, w rzeczywistym środowisku.
Silnik ten posiada następujące cechy funkcjonalne: nakładanie cyfrowych informacji na rzeczywistą scenę i oglądanie jej w odniesieniu do świata rzeczywistego; natychmiastowe śledzenie – zapewnienie możliwości identyfikacji płaszczyzn poziomych/pionowych w celu nałożenia odpowiedniej zawartości; SLAM wizualny (jednoczesna lokalizacja i mapowanie z wykorzystaniem analizy wideo); SLAM audio – rozszerzony mechanizm lokalizacji i mapowania, oparty o analizę dźwięku otoczenia rzeczywistego; śledzenie obiektów – umożliwienie importowania plików map utworzonych przez SLAM wizualny; śledzenie ruchu – śledzenie położenia urządzeń względem otoczenia; śledzenie obrazów – nakładanie zawartości 3D, filmów i obrazów; śledzenie znaczników – śledzenie znaczników o odpowiednich formach i na tej podstawie dostosowywanie wyświetlanych zawartości; funkcjonalność skanowania kodów QR – rozpoznanie i śledzenie kodu QR, który pozwala na bezpośrednie rozszerzenie informacji zawartych w kodzie; wieloplatformowe wsparcie – umożliwienie tworzenia aplikacji na różne platformy, takie jak Android, iOS, UWP, Unity; integracja z rozwiązaniami chmurowymi w celu wykorzystywania rozwiązań ML oraz Al. Framework jest dedykowany do tworzenia aplikacji i rozwiązań komercyjnych, ze wskazaniem na dedykowane rozwiązania profesjonalne.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły