Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A. z grantem na oprogramowanie, które usprawnieni proces produkcji

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A to producent wysokiej jakości stolarki okiennej i drzwiowej z drewna sosnowego, mahoniowego i dębowego. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy stworzyli dwa zakłady produkcyjne oraz zespół doświadczonych współpracowników.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup licencji na oprogramowanie klasy ERP Enova 365 od firmy XLE Sp z o.o. Zakupione oprogramowanie będzie służyć usprawnieniu procesu produkcji wyrobów gotowych, poprzez możliwość śledzenia poszczególnych etapów projektu skonstruowanego na bazie teorii kroków milowych. Ponadto pozwoli ono na automatyzację niektórych procesów.

System ERP – Enterprise Resource Planning – to oprogramowanie, które służy do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pomoże Ci gromadzić, przechowywać i interpretować dane pochodzące z podejmowanych procesów biznesowych. Oprogramowanie ERP charakteryzuje się wspólną bazą danych dla najważniejszych informacji w firmie. Z kolei spójny interfejs umożliwi Ci wygodną pracę we wszystkich obszarach programu ERP. System ERP w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb i precyzyjne dopasowanie funkcji systemu do charakterystyki firmy. Dzięki temu otrzymasz unikatową konfigurację programu oraz interfejs bez zbędnych narzędzi. Elastyczna budowa modułowa pozwala na rozszerzanie dostępnych funkcji wraz z rozwojem firmy i jej nowymi potrzebami.


Pozostałe artykuły