Program Starter Polskiego Funduszu Rozwoju nadzieją dla wynalazców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem z Akademią Leona Koźmińskiego oraz funduszem Black Pearls VC utworzyła program Starter, którego celem jest stworzenie funduszu typu Venture Capital (VC) o kapitale 65 milionów złotych. Program skierowany jest do osób z branży technologicznej, zwłaszcza z obszaru określanego mianem Deep-Tech, do których zalicza się wyjątkowo trudne i skomplikowane projekty o ogromnym potencjale.

Po raz pierwszy dostrzeżony został problem startupów, których pomysł na biznes jest genialny, ale jego skomplikowany charakter bardzo często stawał się przeszkodą do wdrożenia projektu w życie. Duże projekty wymagają czasu, inwestorzy nie zawsze chcą wchodzić w takie układy. Częściej inwestują w projekty, które w dość szybkim czasie przyniosą zyski.

Kolejnym atutem projektu jest kompleksowe podejście. Akademia Leona Koźmińskiego, niepubliczna szkoła wyższa o statusie akademii uznawana za najlepszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej, razem z firmą Black Pearls VC wspierającą najlepszych przedsiębiorców w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego we wprowadzaniu innowacji poprawiających jakość ludzkiego życia (Life Quality Technologies) będą stanowić wsparcie od strony inwestycyjnej projektów włączonych do programu.

Projekt zakłada mentorskie wsparcie naukowca w strefie biznesowej, rozwojowej, finansowej, dzięki czemu może on skupić się na tworzeniu i doskonaleniu projektu lub wynalazku. Pomysłodawcy bardzo często brakuje czasu i wiedzy, aby zająć się stroną biznesową, o marketingu nie wspominając, dlatego udział w Programie Starter Polskiego Funduszu Rozwoju może okazać się idealnym rozwiązaniem dla takich projektów.

Wsparcie startupowca przez tak doświadczoną kadrę wydaje się być przepisem na sukces. Dzięki projektowi Starter „duże” pomysły będą wdrażane w życie.

Wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP Adam Zieliński, cytowany w komunikacie przesłanym PAP, mówi: „Chcemy wysłać naukowcom jasny komunikat – wierzymy w to, co robicie, jesteśmy gotowi angażować się w wasze projekty i akceptujemy wysokie ryzyko biznesowe z tym związane. Jeśli opracowaliście unikalną technologię lub macie obiecujące wyniki badań to spróbujcie wspólnie z nami przekuć swoją ideę w biznes”

W dokumencie „Polskie Startupy. Raport 2017” został poruszony temat startupów z branży biotechnologicznej. Współpraca naukowców z przedsiębiorcami posiadającymi specjalistyczne kompetencje biznesowe, którzy zapewnią wsparcie mentorskie, kontakty biznesowe oraz wiedzę o rynku, wydaje się być kluczem do sukcesu startupów z branży LifeScience prowadzonych przez naukowców, studentów i absolwentów kierunków przyrodniczych.

Zwrócono uwagę na pewna barierę, jaką stanowią braki w wiedzy menadżerskiej i biznesowej u pomysłodawców projektów, która wynika nie tylko z braku odpowiedniego kształcenia na studiach (nastawionego na myślenie o projektach aplikacyjnych), ale również braku czasu oraz niekiedy ograniczeń finansowych, związanych z doszkalaniem się w tym zakresie.

Program Starter Polskiego Funduszu Rozwoju wydaje się być idealnym rozwiązaniem tego problemu. Naukowcy – do dzieła. W końcu powstają programy dopasowane do Waszych potrzeb!


Pozostałe artykuły