PPW PROMEX sp. z o.o. sp. k. pozyskała grant na transfer innowacyjnego oprogramowania

Firma PPW PROMEX sp. z o.o. sp. k. prowadzi działalność, która w szczególności polega na opracowywaniu koncepcji architektonicznych, analiz urbanistycznych, projektów budowlanych wielobranżowych, projektów wykonawczych, projektów wnętrz, projektów adaptacyjnych (m.in. powierzchni handlowych oraz powierzchni biurowych) i nadzorach autorskich. Klientami są w szczególności spółki developerskie i inwestorzy tworzący inwestycje przemysłowe i handlowe. Firma działa na ogólnopolskim rynku budowlano – inwestycyjnym, stawiając sobie za cel, uczestnictwo w pełnym procesie inwestycyjnym, to jest w kolejnych jego fazach: od programowania i projektowania do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest transfer technologii Architecture Engineering and Construction Collection – przeznaczonej do tworzenia trójwymiarowych projektów budowlanych

Kolekcja AEC to innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych liniowych i inżynierskich pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach BIM i CAD z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa. Kolekcja AEC składa się z oprogramowania i usług: 3ds Max; Advance Steel; AutoCAD; Autodesk Drive; Autodesk Rendering;  Civil 3D; Dynamo Studio; Fabrication CADmep; FormIt Pro; InfraWorks; Insight; Navisworks Manage; ReCap Pro; Revit. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest tworzenie inteligentnego modelu budynku, cyfrowego bliźniaka wykorzystywanego w procesie projektowania, budowania oraz zarządzania obiektem, automatyczne nanoszenie zmian, analiza wielu wariantów, automatyczne realizowanie przedmiarów i zestawień, koordynowanie współpracy międzybranżowej, wykonywanie zaawansowanych analiz strukturalnych, weryfikowanie zgodności kodu i używanie zintegrowanych z BIM efektów prac w celu wymiany danych z programem Revit

.


Pozostałe artykuły