Lista rankingowa projektów spełniających kryteria formalne.

Udostępniamy nową listę rankingową projektów spełniających kryteria formalne I i II stopnia oraz zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/2018
(nabór wniosków: od 01 grudnia do 31 grudnia 2018 r.).