Kolejny grant na doradztwo!

Podpisaliśmy kolejną umowę o powierzenie grantu na doradztwo z firmą REYU.COM Rafał Reinert ze Słupska. Gratulujemy Panu Rafałowi!

W związku z planowanym ubieganiem się o grant na transfer technologii niezbędne jest skorzystanie z usług doradczych o charakterze technologicznym.

Zakres usług doradczych będzie obejmował szczegółową analizę innowacyjnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrażanej technologii.

Usługi doradcze pozwolą przygotować firmę do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii w zakresie: określenia racjonalnego sposobu wdrożenia technologii, zidentyfikowania potencjalnego grupy odbiorców innowacyjnej usługi, określenie ryzyka wdrożenia zakupionej technologii, zdefiniowania koncepcji rynkowej promocji produktów, analizy rynku.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca wdroży innowację produktową w postaci systemu sterowania układem pilot-wyciągarka-sterowniki wyciągarki dla wyciągarki lotniowo-paralotniowej.


Pozostałe artykuły