Innowacja w branży BHP

Firma Inżynieria BHP Sp. z o.o. została założona w 2018 roku. Jej głównym profilem działalności jest sprzedaż usług z zakresu kompleksowej obsługi BHP dla przedsiębiorstw: od prowadzania regularnych szkoleń oraz audytów BHP, poprzez nadzorowanie funkcjonujących w dużych firmach komórek służb BHP, do zapewnienia profesjonalnej pomocy na pozyskiwanie dofinansowań na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia służącego poprawie stanu BHP w przedsiębiorstwach.

Firma rozpoczęła swoją działalność od świadczenia usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkoleń wstępnych, okresowych, specjalistycznych dla pracowników i pracodawców), a także usług outsourcingu w zakresie służby BHP w postaci nadzoru budowlanego. Wraz z prężnym rozwojem firmy, główny profil i cele pozostały niezmienione, jednak zakres świadczonych usług został poszerzony.

Obecnie firma oprócz przeprowadzania szkoleń i wykonywaniem nadzorów budowlanych, oferuje także kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o dofinansowanie m.in. na wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwach, wykonywanie audytów BHP w firmach, instytucjach, na inwestycjach budowlanych i halach montażowych, wsparcie przy legalizacji pracy cudzoziemców, a także przeprowadzanie analiz stanu BHP w przedsiębiorstwach.

Planowane przedsięwzięcie polega na zakupie licencji na oprogramowanie wyposażone w moduły do zarządzania klientami, pracownikami i stanowiskami, a także moduł szkoleń  oraz sprzedażowy. Zakup systemu ma na celu przede wszystkim zautomatyzowanie i zoptymalizowanie procesów obsługi klienta, co pozwoli uzyskać większą jakość realizowanych usług przez pracowników.

Oprogramowanie w głównej mierze służyć będzie optymalizacji, a w szczególności: standaryzacji, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów zarządzania klientami, pracownikami, stanowiskami, a także procesów dotyczących szkoleń i sprzedaży usług w firmie Wnioskodawcy. Branża BHP opiera się głównie na pracy zasobów ludzkich, a innowacyjność nabywanego rozwiązania polega na dostosowaniu oprogramowania do specyfiki branży BHP, co jest innowacją w skali kraju.

 

 

 

 


Pozostałe artykuły