Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2021 r.

Drodzy Przedsiębiorcy, 

informujemy, że jest już dostępny harmonogram naborów ze środków funduszy unijnych na 2021 rok.

Łącznie w 2021 r. planowana jest realizacja 4 nowych konkursów na kwotę 855 mln zł, w tym 1 konkurs ogłoszony w 2020 r., który rozpocznie się w 2021 r., a także 3 nowych konkursów o wartości 355 mln zł, które zostaną ogłoszone i rozpoczęte w 2021 r.

Jednocześnie kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 r., których zakończenie zostało przewidziane na 2021 r., z budżetem wynoszącym łącznie 125 mln zł.

I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach I osi priorytetowej planowany jest do ogłoszenia 1 konkurs na kwotę 300 mln zł w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Konkurs skierowany zostanie do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Przewiduje się podział na rundy.

II oś Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
W II osi priorytetowej ogłoszony zostanie 1 nowy konkurs w ramach podziałania w poddziałaniu 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty o wartości alokacji 5 mln zł. Ponadto, kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 r. w poddziałaniach: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, poddziałania 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty oraz poddziałania 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych na łączną wartość alokacji w wys. 125 mln zł.

III oś Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
W III osi w 2021 r. ogłoszony zostanie 1 nowy konkurs na kwotę alokacji 50 mln zł w poddziałaniu w 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – Konkurs dedykowany wystawie EXPO w Dubaju 2020. Ponadto, rozpoczęty zostanie nabór w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek, dla konkursu z alokacją 500 mln zł ogłoszonego w 2020 r.

Dokładny harmonogram POIR na 2021 r. dostępny jest na stronie programu pod adresem: https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/


Pozostałe artykuły