Grupa MND sp. z o.o. i innowacyjne rozwiązanie magazynowe dzięki grantowi na transfer technologii

Grupa MND sp. z o.o. to firma prowadząca sprzedaż internetową wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków. .

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup i docelowo wdrożenie technologii pod nazwą innowacyjnego systemu magazynowego średniej skali z oryginalnym układem zarządzania, oświetlenia i zasilania przez mikroinstalacje OZE.
Zakup technologii obejmuje pełną specyfikację techniczną software, hardware i urządzeń niezbędnych do wdrożenia systemu. System składa się z 3, zintegrowanych ze sobą inteligentnym oprogramowaniem, obszarów.

Technologia składa się z trzech zintegrowanych ze sobą inteligentnym oprogramowaniem, obszarów zawierających w sobie innowacje procesowe w zakresach: zakres IT /software- software i oprzyrządowanie magazynów służące wyznaczaniu efektywnej i prostej ścieżki pobierania i wykładania towaru, pozycji magazynowych. Zakres oświetlenia LED- system oświetlenia LED i system aktywnego, inteligentnego włączania/wyłączania światła w magazynie. Zakres EE- efektywność energetyczna i OZE (PV, MEW i i energy storage) – integracja planowanej infrastruktury magazynowej z instalacją OZE, ze szczególnym uwzględnieniem stacji PV na dachu (mikrogeneracja) oraz systemu magazynowania energii.

Funkcjonalność transferowanej technologii pozwoli na zwiększenie innowacyjności oraz rentowności przedsiębiorstwa poprzez wzrost efektywności przebiegu procesów, które odbywają się w magazynie. 

Gratulujemy!

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ZA POŚREDNICTWEM:
INFOLINII SOI: (22) 695 37 88
LUB NAPISZ BEZPOŚREDNIO NA ADRES: SOI@ARP.PL

Pozostałe artykuły