Grupa 4M sp. z o.o. przeznaczy grant na transfer technologii AEC Collection Autodesk

Grupa 4 M Sp. z o.o. to firma działająca w branży architektonicznej, specjalizująca się w zakresie kompleksowej obsługi projektowej na wszystkich etapach, począwszy od uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji lokalizacyjnej i decyzji środowiskowej, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonuje też projekty trudnych konstrukcji inżynierskich, a także opinie i ekspertyzy budowlane.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest nabycie licencji technologii Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection.

Technologia Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection to unikalne i kompletne rozwiązanie dla branży budownictwa. Technologia stanowi kolekcję narzędzi komputerowych do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych i inżynierskich, pozwalających na pracę w zintegrowanych procesach tj. BIM – modelowanie informacji o budynku (z ang. Building lnformation Modeling) oraz CAD – projektowanie wspomagane komputerowo (z ang. Computer Aided Design) z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa. Dzięki kolekcji AEC możliwe jest projektowanie budynków i infrastruktury, a także łatwiejsza ocena wykonalności projektu, założeń projektowych i kolizji już na wczesnym etapie. Uwzględnia również możliwość stworzenia wizualizacji produktu, przeprowadzenia symulacji zarówno funkcjonalnej jak i strukturalnej działania budynku/produktu oraz zawiera podstawowe narzędzia komunikacyjne pozwalające na pracę grupową. Zestaw narzędzi zawiera między innymi oprogramowanie: Revit, Civil 3D, lnfraworks, AutoCAD, Navisworks Manage, 3DSMax, Recap Pro, Advance steel, Fabrication CADMEP, lnsight, Structural Bridge Design, Dynamo Studio, Formit Pro, Robot Structural Analysis Professional, Vehicle Tracking, Autodesk Rendering i Autodesk Drive.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły