Firma Greenko sp. z o.o. pozyskała grant na innowacyjne szkolenia

Firma Greenko sp. z o.o. działała od  września 2015 r. Główną specjalizacją firmy są szkolenia zawodowe (Kursy Umiejętności Zawodowych) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Spółka Greenko zajmuje się także doradztwem biznesowym. Usługi które świadczy w zakresie doradztwa biznesowego skupione są na planowaniu i wdrażaniu rozwiązań strategicznych i operacyjnych.

Celem projektu jest zakup licencji na aplikację GRYWIT przez firmę Greenko Sp. z o.o. od firmy GrywIT. Innowacyjna aplikacja wykorzystywana jest między innymi do obsługi klientów, której celem jest sprawne korzystanie z usług wnioskodawcy dzięki aplikacji mobilnej, eliminacja papierowego obiegu dokumentów, zyskanie nowych klientów oraz zwiększenie popytu na usługi spółki wśród obecnych u nowych klientów.

Aplikacja GRYWIT wykorzystuje mechanizm grywalizacji w unikalny sposób łącząc go z innymi mechanizmami angażującymi opartymi na elementach psychologii. Technologia ta wykorzystywana jest do wspierania: programów motywacyjnych i lojalnościowych, programów prozdrowotnych i proekologicznych, aplikacji przy organizacji wydarzeń, konferencji oraz jubileuszy, aplikacji na szkolenia. Technologia GRYWIT jest dostępna w aplikacji mobilnej oraz webowej. Aplikacja jest rozwijana w technologii React Native, co pozwala rozwijać technologię GRYWIT na systemach operacyjnych iOS oraz Android jednocześnie. Technologia React Native pozwala szybko wprowadzać zmiany oraz udoskonalać moduły. Technologia GRYWIT korzysta z języka programowania Python oraz framwork’u Django. Algorytmy technologii są oparte na relacyjnej bazie danych. Technologia GRYWIT może być wykorzystana, jako narzędzie, które będzie wspierało uczestników w realizacji zadań, ale przede wszystkim ma wpłynąć i doprowadzić do zmiany nawyków.


Pozostałe artykuły