Euro-Remont s.c. z technologią podnoszącą konkurencyjność i rentowność firmy

Wnioskodawca prowadzi działalność od 1998 r. i działa w branży budowlanej. Do zakresu działalności firmy należą: remonty oraz wykonywanie nowych pokryć dachowych z papy, remonty oraz wykonywanie nowych elewacji, remonty balkonów i tarasów, kompleksowa konserwacja budynków, prace ogólnobudowlane.

 

Celem głównym Projektu jest transfer technologii histerezy kapilarnej od dawcy – firmy Silten Sp. z o.o. Sp.k. w celu wdrożenia w działalności Wnioskodawcy wysokowydajnej metody osuszania budynków. Innowacyjna metoda będzie polegała na wykorzystaniu zjawiska histerezy kapilarnej w procesie osuszania muru. Zjawisko to polega na tym, że przy okresowej zmianie ciśnienia woda z kapilar uwalniana jest znacznie szybciej niż gdy proces suszenia przebiega pod ciśnieniem atmosferycznym.

Natomiast w łatwiejszych słowach sposób osuszania murów według nabywanej technologii polega na tym, że w zawilgoconym murze wykonuje się otwory usytuowane do podłoża. Do nawierconych otworów wprowadza się nagrzane powietrze tak długo, aż wilgotność w nawierconych otworach i w ich otoczeniu osiągnie 4%.

 

 

 

 


Pozostałe artykuły