Doradztwo dla firmy Prima Auto Sp. z o.o.

Dziś podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na doradztwo z Prima Auto Sp. z o. o z Warki.

Usługi doradcze pozwolą przygotować firmę do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii w zakresie: określenia racjonalnego sposobu wdrożenia technologii, zidentyfikowania potencjalnego grupy odbiorców innowacyjnej usługi, określenie ryzyka wdrożenia zakupionej technologii, zdefiniowania koncepcji rynkowej promocji produktów, analizy rynku.

W wyniku realizacji Projektu wnioskodawca wdroży innowację procesową w postaci znaczącego ulepszenia procesu oczyszczania olejów silnikowych, przy pomocy metody koagulacyjno-sedymentacyjnej. Dzięki zastosowaniu tej metody proces oczyszczania oleju będzie przebiegał znacznie dokładniej.

Gratulacje!


Pozostałe artykuły