Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji sp. z o.o. i transfer technologii

Firma Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. działa głównie w zakresie świadczenia usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa oraz doradztwa technicznego i technologicznego. Działalność laboratoryjna obejmuje analizy laboratoryjne wspierające obsługę budów, węzłów betoniarskich, kopalni kruszyw, zakładów prefabrykacji, jak również inwestycji realizowanych przez klientów indywidualnych.

W ramach projektu, spółka skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest – wdrożenie na rynek innowacji procesowej w postaci systemu informatycznego CleverLAB. 

Transferowana Technologia jest innowacją procesową, gdyż pozwoli na przyśpieszenie i uproszczenie pracy laboratorium dzięki wykorzystaniu autorskiej metodyki pracy w oparciu o metodykę KANBAN w postaci „tablicy Clever”.
Ułatwi i uporządkuje pracę laboratorium pod kątem nowej normy ISO17025:2018. Zapewni uproszczony dostęp do systemu dla laboranta oraz klienta z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci internetowej.

Gratulujemy!

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ZA POŚREDNICTWEM:
INFOLINII SOI: (22) 695 37 88
LUB NAPISZ BEZPOŚREDNIO NA ADRES: SOI@ARP.PL

Pozostałe artykuły