Branża lotniczo-kosmiczna. Premiera wyników badań I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online w ramach „Branżowych czwartków” dotyczące prezentacji wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego, realizowanego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego. Wydarzenie odbędzie się 19 maja o godz. 10:00. Poruszony zostanie m.in. temat nowych stanowisk, roli edukacji formalnej i pracodawców w rozwoju kompetencji pracowników oraz trendów i wyzwań, które będą wpływać na funkcjonowanie branży.

W badaniu dotyczącym branży lotniczo-kosmicznej udział wzięło zróżnicowane grono respondentów: pracodawców, pracowników, a także ekspertów specjalizujących się w analizie branży, ekspertów z instytutów badawczych, przedstawicieli środowisk edukacyjnych.

Badanie, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, miało na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w sektorze i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Wyzwania i przyszłość branży lotniczo-kosmicznej

 

Jednym z największych wyzwań branży w ostatnim czasie jest pandemia COVID-19, która zdeterminowała jej funkcjonowanie. Badania pokazują, że ta oczekuje powrotu do dynamicznego globalnego wzrostu koniunktury w kolejnych latach. Funkcjonowanie branży zależeć będzie od szeregu trendów i czynników, takich jak: trendy technologiczne, biznesowe, czynniki społeczne, ekonomiczne i prawne. Zgodnie z szacowaniami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (październik 2021 r.), powrót do poziomu sprzed pandemii spodziewany jest najwcześniej w 2024r.

10% pracodawców przewiduje wzrost liczby pracowników. W miarę upływu czasu (do 3 lat i ponad 3 lata) będzie widoczne przenikanie się stanowisk i ról z branży informatycznej, w związku z postępującą informatyzacją i cyfryzacją wszelkich form działalności biznesowej. Zwłaszcza w sektorze kosmicznym możliwości łączenia kompetencji informatycznych z wysokospecjalistycznymi kompetencjami dziedzinowymi są uznawane za bardzo szerokie. W podobnym kierunku idą przewidywania ekspertów zaangażowanych na etapie badania delphi – ich zdaniem, w bliskiej przyszłości, stanowiska będą miały charakter bardziej transdyscyplinarny, gdzie często obszarem jednej ze specjalizacji będzie IT.

Szczegółowe wnioski z raportu zostaną przedstawione na webinarze z cyklu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, który odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PARP.


Pozostałe artykuły