Borkomet sp. z o.o. sp. k. skorzysta z grantu na transfer technologii

Borkomet sp. z o.o. sp. k. to firma działająca w branży precyzyjnej obróbki metali.  Obsługuje firmy z branży naftowej, energetyki cieplnej, p. poż., przemysłu maszynowego, kolejowego, hutnictwa, ratownictwa medycznego oraz innych.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie inteligentnego systemu informatycznego klasy Smart Factory samodzielnie i bezpośrednio zarządzającego produkcją.

IPOsystem to zaawansowany, inteligentny system zarządzania produkcją klasy Smart Factory (Inteligentna Fabryka), który samodzielnie i bezpośrednio steruje dowolnym rodzajem produkcji. System w oparciu o algorytm wąskiej sztucznej inteligencji (Narrow Artificial Intelligence), bez udziału planistów oraz osób dozoru bezpośredniego na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych.

Dzięki innowacyjnej technologii optymalizacja procesu produkcji poprzez automatyczną alokację zadań wytwórczych z uwzględnieniem najefektywniejszej ścieżki realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych z maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników oraz maszyn.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły