Autonomiczny autobus? Firma Blees Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie na zakup technologii

Swoją działalność rozpoczęli w 2013 roku w odpowiedzi na pojawiające się trendy i wyzwania na rynku transportu zbiorowego. Obecnie podstawowa działalność firmy dotyczy opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branży transportu bez emisyjnego.

Spółka aktualnie inwestuje w prowadzone przez siebie prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju własnych technologii dla ww. rynku, dzięki którym jest w stanie oferować usługi/produkty obecnie niedostępne na rynku Polskim czy Europejskim.

Celem projektu jest transfer i wdrożenie w Spółce technologii aktywnego monitoringu opartej o inteligentna analizę obrazu z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji – City Eye, która Blees Sp. z o. o.  wykorzysta do wdrożenia nowej usługi aktywnego monitoringu umożliwiającą automatyczną detekcję zdarzeń niebezpiecznych w czasie teraźniejszym wraz z modułem interwencyjnym uruchamiającym reakcję alarmową w czasie rzeczywistym dedykowanej na rynek bezemisyjnego transportu osobowego, co przyczyni się do wzrostu potencjału usługowego oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Zaimplementowane w technologii algorytmy sztucznej inteligencji automatycznie i bezinwazyjnie analizują obraz 3D z kamer i w razie wykrycia niebezpiecznych zdarzeń (np. aktu wandalizmu, leżącego człowieka, który może potrzebować pomocy) na bieżąco będą wysyłały powiadomienia do operatora, co w praktyce oznacza zwiększenie skuteczności monitoringu w detekcji. Cechą inteligentnego monitoringu jest możliwość wykrywania niepożądanych zachowań wśród pasażerów transportu zbiorowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozostałe artykuły