360e-com sp. z o.o. z szansą na rozwój świadczonych usług

Spółka 360e-com prowadzi działalność od 2019 roku. Głównym źródłem przychodów jest obsługa kampanii reklamowych w sieci. 360e-com oferuje usługę omnichannel retargeting, która ma podnosić sprzedaż w e-commerce za pośrednictwem kampanii banerowych i mailingowych.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem na wdrożeniu technologii dawcy w postaci Systemu DMP wraz z Data Streamem.

Data Management Platform to platforma, której zadaniem jest łączenie danych o użytkownikach, segmentacja oraz udostępnienie do analizy oraz wykorzystania. Różne dane (first, second, third party data) mogą być łączone, dzięki czemu powstają precyzyjne segmenty użytkowników. Segmenty mogą być następnie rozbudowane dzięki modelowaniu i udostępnione do platformy DSP (Demand-Side Platform). Reklama internetowa wymaga ciągłego optymalizowania. Precyzyjne dookreślanie adresata i czasu pozwala właściwie zaadresować przekaz reklamowy dzięki czemu efektywność promocji znacznie wzrasta przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów promocji.


Pozostałe artykuły