Dziś podpisaliśmy kolejna umowę o powierzenie grantu na doradztwo z firmą TEK INVESTMENTS Sp. z o.o. z woj. podkarpackiego.

Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę TEK INVESTMENTS Sp. z o.o. z usług o charakterze technologicznym, niezbędnych do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii.

W wyniku realizacji projektu firma wdroży innowacje produktową – system zdalnego zarządzania i monitoringu wycieku substancji kontrolowanych i f-gazów z przemysłowych układów chłodniczych i przeciwpożarowych.

Skorzystanie z usług doradczych przez Wnioskodawcę wynika z braku posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia w zakresie transferu technologii, na której oparty będzie nowy produkt oraz implementacji zmian wynikających z wdrożenia innowacji procesowej przedsiębiorstwa. Ponadto realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

Pozostałe artykuły