Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer Technologii nr 5/2021 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wg stanu na godzinę 23.59 dnia 14 października 2021 r. za pośrednictwem systemu ISOP złożono cztery Wnioski o powierzenie grantu na transfer Technologii o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w wysokości 2.308.813,11  PLN.

Tym samym obecne wykorzystanie alokacji wynosi obecnie 41,98%. Jednocześnie przypominamy, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w Konkursie w 2021 roku może zostać zwiększona do czasu ostatecznego zakończenia Konkursu.

Wg stanu na dzień 15 października 2021 r. ARP S.A. nie ogłasza zawieszenia konkursu na postawie § 3 ust. 6 Regulaminu. Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu.


Pozostałe artykuły